Інформація, інформатика, комп’ютер.

  • Інформатика -
  • Комп'ютер -
  • Інформація -
  • відомості або знання про навколишній світ, про події та явища, які в ньому відбуваються.
  • універсальний пристрій для створення, опрацювання, збереження і передавання інформації.
  • наука, що навчає працювати з інформацією, за допомогою комп’ютера.

Спробуй ще!

Завдання:
Поєднай частини речення, щоб утворити правильні визначення.

Перетягни елементи в обох колонках так, щоб утворилися пари (натисни на елемент і переміщуй його, утримуючи кнопку миші).
Прокрутити вгору